Water Filter / Oil Filter

ฟิลเตอร์ สำหรับกรองน้ำมัน น้ำมันไฮดรอลิก ตะกอนสารปนเปื้อนในน้ำมัน
มีหลายแบบ หลายขนาด ทั้งแบบไส้กรอง แบบถุงและถังกรอง ให้ท่านเลือกใช้ได้ตามต้องการ สำหรับใช้งานในทุกๆ อุตสาหกรรม