Water Filter / Oil Filter / Suction Filter

Suction Filter:
ใช้สำหรับกรองตะกอนน้ำ/น้ำเสีย/น้ำทิ้งรวมทั้งกรองตะกอนในน้ำมัน/กรองตะกอน/น้ำยา Coolant