Filter Cloth

    ผ้ากรองตะกอน ใช้สำหรับเครื่องอัดตะกอน Filter Press สามารถเลือกไมครอนการกรองตามความต้องการของลูกค้า

    หมวดหมู่: