Air Filter / Filter Media / Poret

ฟองน้ำ สำหรับกรองฝุ่นควัน ไอน้ำมัน มีความหนาหลายขนาดให้เลือกใช้ตามความต้องการPORET

เป็นแผ่นกรองอากาศชนิดพิเศษคล้ายฟองน้ำ แต่มีรูพรุนมากเป็นพิเศษ จึงไม่อั้นลม สามารถล้างน้ำได้ สามารถเลือกระดับความละเอียดของรูพรุน และความหนาของตัว PORET ให้เหมาะกับการใช้งาน