company-profile

ขอบเขตของธุรกิจ
เราเป็นตัวแทนจำหน่าย ฟิลเตอร์ และ ระบบกรอง ทุกชนิด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ตัวกรอง HVAC และยังเป็นตัวแทนจำหน่ายของบริษัทที่มีชื่อเสียง จากประเทศสหรัฐอเมริกาและเยอรมนี

กลุ่มลูกค้าหลัก
• กลุ่มปิโตรเคมีอุตสาหกรรม
• ธุรกิจเกี่ยวกับสเปรย์สีและห้องพ่นสี
• การผลิตปูนซิเมนต์และโรงงานเหล็ก
• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
• อุตสาหกรรมสถาบันวิจัยโรงพยาบาล, ยา,และเทคโนโลยีชีวภาพ
• โรงแรม ห้างสรรพสินค้า ตึกสำนักงาน อาคารต่างๆ
• อุตสาหกรรมการจัดการอาหาร
• อุตสาหกรรมสิ่งทอ
• เซมิคอนดักเตอร์ และอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิค

ภารกิจ และ หน้าที่หลัก
• บริษัทให้การบริการแบบครบวงจร และพร้อมที่จะมีส่วนร่วน ในการปรับปรุง คุณภาพอากาศและสิ่งแวดล้อม
• การสนับสนุนทางเทคนิคเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ลูกค้า
• สามารถกำหนดรูปแบบของงานเองจะทำเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
• มีการรับประกันสินค้าและส่งมอบตรงตามเวลาที่กำหนด และมีคุณภาพ ราคา และ การบริการที่ดีที่สุด